Odborné fórum PROTEZINK

(PROgresivní Technologie ZINKování)


InPÚ z.ú. si Vás dovoluje pozvat na setkání projektantů, konstruktérů, technologů, architektů a dalších pracovníků z oblasti protikorozní ochrany ocelových výrobků.

21. – 22. 6. 2017

v Hotelu Centro v Hustopečích

pod záštitou ministra průmyslu a obchodu České republiky Ing. Jiřího Havlíčka, MBA a prezidenta České asociace ocelových konstrukcí Ing. Antonína Pačesa

Program konference

Partneři akce:

Mediální partneři: