Závazná přihláška k účasti na odborném fóru:

PROTEZINK

ve dnech 6. – 7. 6. 2018

v Hotelu Luna Kouty

Účastník:

Údaje o přihlášených:

Máme zájem o uvedení odborného příspěvku ve sborníku na téma:

ANO
NE

Máme zájem o uvedení prezentace firmy nebo reklamy ve sborníku:

ANO
NE

Máme zájem o firemní stolek a prezentaci firmy ve foyer hotelu:

ANO
NE

Údaje o odesílateli:

Mám zájem o ubytování:

ANO
NE
Upozornění:
• Uzávěrka zaslání příspěvků a reklam do sborníku je 15. 5. 2018.
• Platba provedená před termínem konání je zálohou ve výši 100 % ceny sjednané dohodou mezi pořadatelem a přihlášeným. Vyúčtování bude provedeno v den konání akce předáním daňového dokladu u registrace. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je datem konání akce.
• Účastnický poplatek se při neúčasti nevrací. Náhrada za přihlášeného účastníka je možná.

Pokyny k platbě:
Celkovou cenu za přihlášené osoby a služby prosím uhraďte ve prospěch účtu:

InPÚ z.ú.
Rybná 716/24, 110 00 Praha 1
č. účtu: 115-2954940297/0100
Název banky: Komerční banka
Adresa banky: Praha 4
Swift: KOMBCZPPXXX
IBAN: CZ6801000001152954940297
DIČ: CZ05184657
IČO: 05184657
Var. symbol: „IČO Vaší organizace“

Form Element Html Formoid.com 1.7